Eva Horská

Moje studium na VŠUP bylo hlavně hledáním možností vyjádření a hranice mezi užitým a volným uměním. Pár let po škole jsem potkala Jakuba, založili jsme spolu grafické studio Upupaepop a rodinu. Dělám v našem duu ilustrace.  Mám ráda příběhy na hranici reality. Ráda je čtu, díky dětem se vracím k pohádkám. Kresba mě vtáhla do svých spárů svými možnostmi vyjádření.  To je pro mě zdrojem inspirace a místem svobody. 

Ruční tiskárna má na ilustrátora zvláštní požadavky, určuje hranice a zároveň umožňuje přesahy v materiálu a smyslovém vnímání tisku. Vůně papíru, barev a haptické vlastnosti tisku jsou zdrojem potěšení až uspokojení.

V tvorbě ilustrací používám různé materiály. Pečlivou, detailní perokresbu střídá linorytová práce. Kombinuju digitální grafiku s klasickými technikami. Každé téma si vyžádá své nástroje.  

já (2)

Zpět do obchodu